Algemene Voorwaarden

K.v.K.:     69 28 43 69
BTW nr.: NL.1476.97.694.B01

 

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van CvCaam Fotografie.
  2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
  3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door CvCaam Fotografie worden aangepast.

 

 1. Fotoreportages
  1. U kiest voor een bepaalde fotograaf omdat de stijl van deze fotograaf u aanspreekt, CvCaam Fotografie is vrij haar artistieke kennis en inzicht in de fotoreportage toe te passen.
  2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie van de foto’s gemaakt. CvCaam Fotografie zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de fotoreportage. CvCaam Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens CvCaam Fotografie niet geschikt zijn om te tonen.
  3. Binnen 7 werkdagen na uw reportage zullen een aantal foto’s voor u te zien zijn als preview. CvCaam Fotografie streeft er naar de totale reeks af te kunnen leveren doormiddel van een USB-stick met de geselecteerde foto’s binnen 3 weken, uitgezonderd bruidsreportages. Voor bruidsfotografie kan langer nodig zijn, maar binnen 6 weken heeft u daar de foto’s van.

 

 1. Boekingen
  1. Een fotoshoot boeken kan via het formulier op de site, per e-mail of telefonisch.
  2. Eventuele reiskosten van CvCaam Fotografie zijn bij de prijs van een reportage inbegrepen binnen een straal van 10km, daarbuiten zullen deze nog apart dienen te worden voldaan. Bij de bruidsreportages zijn de reiskosten binnen NL gedekt.
  3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  4. Bij akkoord dient u een aanbetaling van 25% van de totale offerteprijs te doen. Betaling van voornoemde bedragen dienen te geschieden binnen 14 dagen na datum van de bevestiging/tevens factuur van de overeenkomst van CvCaam Fotografie.
  5. Het weer is een onstabiele factor. Bij regen wijken we uit naar een andere locatie, verzetten de afspraak of bij een bruiloft zijn jullie verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte binnen locatie.

 

 1. Betalingen & Levertijden
  1. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. U kunt de bestelling in Stampersgat afhalen of de bestelling per post laten verzenden na ontvangst van het volledige factuurbedrag.
  2. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen het betalingstermijn, krijgt u een herinnering. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan komt u reservering te vervallen of zullen we doormiddel van een incassobureau verdere stappen ondernemen, deze kosten zijn voor u.
  3. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
  4. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen geval mogelijk.
  5. Trouwalbums hebben een levertijd van 3 tot 6 weken afhankelijk van het seizoen.

 

 1. Cadeaubonnen
  1. U kunt bij CvCaam Fotografie een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een door u te bepalen bedrag.
  2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.
  3. Een cadeaubon is 6 maanden geldig na afgifte door CvCaam Fotografie.
  4. U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoreportage of nabestellingen.
  5. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de reportage of bestelling.
  6. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour.
  7. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.

 

 1. Klachten, aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid
  1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, docht in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden doorgegeven. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog verbeterd werk te leveren.
  2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 6.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.
  3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
  4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
  5. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

 

 1. Auteursrechten & publicaties
  1. Acteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse-wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van CvCaam Fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.
  2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van CvCaam Fotografie. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken, publiceren of delen met bedrijven, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan CvCaam Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor bedrijfsmatige publicatie tenzij overeengekomen.
  3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met CvCaam Fotografie (Licentie) deze moet u op ieder verzoek van CvCaam Fotografie kunnen tonen.
  4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
  5. CvCaam Fotografie mag de foto’s, ten alle tijden naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. CvCaam Fotografie is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.
  6. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeld te worden: “Foto: CvCaam Fotografie” of “Foto: CvCaamFotografie.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe.
  7. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van CvCaam Fotografie. Bij inbreuk zal CvCaam Fotografie de kosten in rekening brengen die gehanteerd worden bij verkoop PLUS een schadevergoeding.

 

 1. Online offerte, factureren & afspraken
  1. De online offerte kan bij akkoord geaccepteerd worden. Indien gewenst kunnen daar via de mail nog aanpassingen in doorgegeven worden. Na akkoord zal de online offerte omgezet worden in een factuur. Deze factuur zal voor 25% in rekening worden gebracht die binnen 14 dagen voldaan dient te worden. Tevens dient deze aanbetaling als bevestiging van de afgesproken datum, anders zal CvCaam Fotografie deze datum niet langer in optie houden.
  2. Het aanbetaalde bedrag zal op geen enkele manier teruggevorderd kunnen worden na een annulering. Dit omdat we deze datum in reservering hebben gehouden.
  3. Het volledige bedrag zal voordat de foto’s via USB-Stick / Wetransfer geleverd worden voldaan moeten zijn.
  4. Bij ernstige omstandigheden waarbij CvCaam Fotografie niet in de gelegenheid is aanwezig te zijn op de door jullie afgesproken dag zal er ten alle tijden een andere fotograaf worden aangedragen die bij jullie past en jullie bruiloft goed kan vastleggen. Overige Reportages zullen verzet worden naar een nader overeengekomen tijdstip.